Βίκτωρ Βιτάλ & Ιωσήφ Βιτάλ
Μητροπόλεως 71 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: (+30) 2310 277698

Επεμβάσεις Λάρυγγος - Τραχήλου


Πολύποδες φωνητικών χορδών
Αφαίρεση με μικροσκόπιο, Laser

Οίδημα Reinke
Αποφλοίωση των φωνητικών χορδών κάτω από μικροσκόπιο

Καλοήθεις και Κακοήθεις όγκοι του λάρυγγα
Αφαίρεση κάτω από μικροσκόπιο, τμηματική και ολική λαρυγγεκτομή

Παράλυση φωνητικών χορδών
Χορδεκτομή, αρυταινοειδεκτομή με Laser

Στένωση τραχείας
Τοποθέτηση σωλήνα Montgomery, Πλαστική τραχείας

Παθήσεις σιελογόνων αδένων
Επιπολής ή Εν τω βάθει Παρωτιδεκτομή με παρασκευή του προσωπικού νεύρου (Χρήση νευροδιεγέρτη), Αφαίρεση υπογναθίου αδένα.

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βραγχιακή κύστη
Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βατράχιο
Ριζική αφαίρεση ή Μαρσιποποίηση

Ξένα σώματα τραχείας, οισοφάγου
Αφαίρεση με βρογχοσκόπηση, οισοφαγοσκόπηση

Όγκοι Παραφαρυγγικού χώρου
Αφαίρεση με εξωτερική ή συνδυασμένη προσπέλαση

Πρωτοπαθείς ή Μεταστατικοί όγκοι τραχήλου
Λειτουργικός ή Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός (Neck Dissection LVL I-VI)

​Όγκοι Θυρεοειδούς, Παραθυρεοειδών
Αφαίρεση θυρεοειδούς, παραθυρεοειδώνΒΡΑΓΧΟΣ ΦΩΝΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ