Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας

Στο διαγνωστικό μας κέντρο αντιμετωπίζεται χειρουργικά το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας, απαλλάσσοντας τους ασθενείς μόνιμα από μακροχρόνιες συντηρητικές θεραπείες (Sip up, Ρινικά σπρέι).

  •   Πλαστική ρινικού διαφράγματος

  •   Κογχοτομή (Ολική κογχοτομή, Μερική κογχοτομή, Coblation)

  •   Αμυγδαλεκτομή, αδενοτομή

  •   Πλαστική υπερώας