Επεμβάσεις Ρινός & Παραρρινικών Κοιλοτήτων

Στο διαγνωστικό μας κέντρο πραγματοποιούνται επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κοιλοτήτων με σύγχρονες ενδοσκοπικές τεχνικές καθώς και οι κλασικές επεμβάσεις:

​Σκολίωση ρινικού διαφράγματοςΠλαστική ρινικού διαφράγματος

Υπερτροφία κογχώνΚαυτηριασμός κογχών, Μερική κογχοτομή, Κογχοτομή

ΠολυποδίασηΕνδοσκοπική αφαίρεση των πολυπόδων και ενδοσκοπική διάνοιξη των παραρρινικών κοιλοτήτων

Ατρησία ρινικών χοανώνΔιάνοιξη ατρησίας ενδοσκοπικά

Κατάγματα ρινόςΑνάταξη και Πλαστική χειρουργική ρινός

Στένωση του ρινοδακρυϊκού πόρουΕνδοσκοπική διάνοιξη

 Όγκοι ρινόςΑφαίρεση με ενδοσκοπική η ανοιχτή μέθοδο

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ