Βίκτωρ Βιτάλ & Ιωσήφ Βιτάλ
Μητροπόλεως 71 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: (+30) 2310 277698

Επεμβάσεις Παίδων

Αντιμετωπίζονται οι παρακάτω παθήσεις των παιδιών:

Υπερτροφία αδενοειδών (κρεατάκια)
► Αδενοτομή

Υπερτροφία αμυγδαλών
► Αμυγδαλεκτομή

Εκκριτική ωτίτις
► Τυμπανοτομή, Σωληνίσκοι αερισμού

Οξεία Μαστοειδίτις
► Μαστοειδεκτομή

Χρόνια Μέση Ωτίτιδα (Χολοστεάτωμα)
► Μαστοειδεκτομή, Τυμπανοπλαστική

Κωφότητα
► Κοχλιακή Εμφύτευση

Αφεστώτα Ώτα
► Πλαστική Πτερυγίων

Ατρησία ρινικών χοανών
► Διάνοιξη ατρησίας ενδοσκοπικά

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
► Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βραγχιακή κύστη
► Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βατράχιο
 Ριζική αφαίρεση ή Μαρσιποποίηση

Ξένα σώματα ρινός, ώτων
► Αφαίρεση

Ξένα σώματα τραχείας, οισοφάγου
► Αφαίρεση υπό γενική αναισθησία

Υπερωιοσχιστία
► Χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών παθήσεων της υπερώας

Χαλινός Γλώσσας
► Λύση του Χαλινού

Όγκοι κεφαλής και τραχήλου παιδιών
► Αφαίρεση με ενδοσκοπική χειρουργική ή με ανοιχτή μέθοδοΚΡΕΑΤΑΚΙΑ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΚΡΕΑΤΑΚΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ
ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΑΦΤΙ
ΒΑΡΗΚΟΙΑ-ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ - ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ