Επεμβάσεις Παίδων

Αντιμετωπίζονται οι παρακάτω παθήσεις των παιδιών:

Υπερτροφία αδενοειδών (κρεατάκια)​► Αδενοτομή

Υπερτροφία αμυγδαλών► Αμυγδαλεκτομή

Εκκριτική ωτίτις► Τυμπανοτομή, Σωληνίσκοι αερισμού

Οξεία Μαστοειδίτις► Μαστοειδεκτομή

Χρόνια Μέση Ωτίτιδα (Χολοστεάτωμα)► Μαστοειδεκτομή, Τυμπανοπλαστική

Κωφότητα► Κοχλιακή Εμφύτευση

Αφεστώτα Ώτα► Πλαστική Πτερυγίων

Ατρησία ρινικών χοανών► Διάνοιξη ατρησίας ενδοσκοπικά

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου► Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βραγχιακή κύστη► Ριζική αφαίρεση της κύστης

Βατράχιο Ριζική αφαίρεση ή Μαρσιποποίηση

Ξένα σώματα ρινός, ώτων► Αφαίρεση

Ξένα σώματα τραχείας, οισοφάγου► Αφαίρεση υπό γενική αναισθησία

Υπερωιοσχιστία► Χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών παθήσεων της υπερώας

Χαλινός Γλώσσας► Λύση του Χαλινού

Όγκοι κεφαλής και τραχήλου παιδιών► Αφαίρεση με ενδοσκοπική χειρουργική ή με ανοιχτή μέθοδο

ΚΡΕΑΤΑΚΙΑ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΚΡΕΑΤΑΚΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΑΦΤΙ

ΒΑΡΗΚΟΙΑ-ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ - ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ